Безкрайни възможности


Целта на Pastry Academy е да предаде уменията, знанията и страстта, необходими за израстване в изкуството на сладкарството и кулинарията.

Нашите курсисти са оптимално подготвени да приложат в кариерата си опита, получен в интезивните hands-on обучения при най-добрите и световно признати лектори, всеки експерт в своята област.

В Pastry Academy се гордеем с:

Персонални инструкции и hands-on обучение от експерти на световно ниво в комфортна работна обстановка.

Ограниченият брой курсисти осигурява индивидуално внимание към всеки и лесен достъп до оборудваните работни станции.

Подбираме най-добрите продукти, съставки и инструментариум за нашите студенти, така че да могат да се учат в обстановка, внимателно конструирана и оборудвана за преподаване на изкуството, науката, техниката и методите в сладкарската индустрия.